Rozlúčka s letom 2017

Rozlúčka s letom 2017 v Čadci na námestí pred KD

Rozlúčka s letom 2017